SEMİH ÇALAPKULU
SEMİH ÇALAPKULU
Kuzu Grup SeaPearl Ataköy; Makine Mühendisi / Mekanik Grup Şefi
Yazarın Makaleleri
ŞEYH CELALEDDİN KARDEŞ (1888-1973)
Çok kıymetli aile büyümüz, değerli büyük dayımız, Şeyh Celal, Siirt'imizin yetiştirdiği en önemli; ilim, irfan, düşünür, maneviyat yüksek, fen bilimlerine vakıf önemli ilim insanı idi. 15 Haziran 2024 tarihi Cumartesi günü, Kurban...
FATİH SULTAN MEHMED HAN, İSTANBUL, AYASOFYA
(29 Mayıs 2024 - 29 Mayıs 2024) Tam 571 yıl olmuş…  Bu kadim şehir o kadar değerli ki; Napolyon Bonapart 'Dünya tek bir ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu.” diyerek İstanbul'un merkezi konumunu aktarırken...
Kojenerasyon Sistemleri &Trijenerasyon Sistemleri
[ Cogeneration Systems ( CHP ) ; Trigeneration Systems( CCHP ) ] 21.yüzyılda yakıt rezervlerinin azaldığı ve rekabetin arttığı dünyamızda enerji girdilerinde süreklilik, kalite ve asgari maliyetleri...
HİDROFOR NASIL HESAPLANIR
(HOW TO CALCULATE THE HYDROPHORE)  20. yüzyılın son çeyreğiyle özellikle ülkemizde, şehirleşme oranın artması farklı ve birebiriyle paralel soruların oluşmasına sebep olmuştur. Şehirleşmenin getirdiği...
DESALİNASYON TESİSLERİ VE DENİZ SUYU ARITMA TEKNOLOJİLERİ 
(Desalination Plants ; Sea Water Desalination Technologies) Dünya'nın dörtte üçü su olmasına rağmen, içme ve kullanıma uygun tatlı su kaynakları oldukça kısıtlıdır. Dünya'nın toplam tatlı su kapasitesi yaklaşık...
TESİS YÖNETİMİNDE  ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
(IN FACILITY MANAGEMENT ENERGY EFFICIENCY and CLIMATE CHANGE) GİRİŞ:  21.yüzyılla birlikte insanların şehirleşme oranlarına bağlı olarak alışkanlıklarında ve ihtiyaçlarında, büyük değişimlerolmuştur. Türkiye'mizde...
SEVGİLİ BABAMIZIN 3.SENEYİ DEVRİYESİ
Ali Fikret ÇALAPKULU (1950-2020) GÜLE GÜLE, GÜZEL İNSAN… 28 Kasım 2020 – 28 Kasım 2023 tam üç yıl oldu. Baba… Söylemesi ne kadar kolay bir kelimeyse, anlatması o kadar zor bir söz aslında hepimiz için. O kadar büyük anlam içeren bir...
HAVADAN TEMİZ SU ÜRETMETEKNOLOJİSİ
(CLEAN WATER PRODUCTION TECHNOLOGY FROM AIR) GİRİŞ;  İçme suyu ve kullanma suyu temini, önümüzdeki yüzyılın en büyük sorunu olacağı herkesçe de çok iyi bilinen bir gerçek olarak, önümüzde durmaktadır. ...
ABDÜLKĀDİR-i GEYLÂNÎ
Abdülkādir Geylânî Hazretleri; (Doğum: Hicri 470/Miladi 1077, Ölüm: Hicri 561/Miladi 1166, Bağdat; Arapça: عبدالقادر الجيلانى, Farsça: عبد القادرگیلانی) ABDÜLKĀDİR-i...
AŞURE GÜNÜ, 10 MUHARREM ve KERBELA
Aşure Günü veya Aşura Günü, Hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. Aşure Günü; Arapçada "on" anlamına gelen "aşara" kelimesinden türemiştir. Muharrem, Hicri takvime göre yılın birinci...
ŞEYH CELALEDDİN KARDEŞ (1888-1973)
15 Haziran 2023 tarihinde, şehrimizin en önemli düşünürlerinden Şeyh Celal'in vefatının 50'ci sene-i devriyesidir. Bu vesileyle, ölümünden yarım asır geçmesine rağmen unutulmayan bu ulu...
DOĞALGAZ (Natural Gas)
GİRİŞ: Enerji, yüzyıllardır devletlerin uğrunda mücadele verdiği önemli bir güçtür. Yirmibirinci yüzyılın başında itibaren bu süreç ivmelenerek daha da göz önüne çıkmıştır. Enerjinin dünya üzerindeki devletler açısından öneminin...
HİDROELEKTRİK ENERJİSİ (HYDROELECTRIC ENERGY)
Dünyada sıklıkla tercih edilen hidroelektrik enerjisi, elektrik enerjisi üretiminde basit ve verimli bir yöntemdir.   Yenilenemeyen enerji kaynaklarının her geçen gün azalması insanlığı, yenilenebilir ve sürdürülebilir kaynaklar aramaya...
GÜNEŞ ENERJİSİ (Solar Energy)
21.yüzyılda, güneş enerjisinin tükenmez arzı ve kirletici olmayan karakteri nedeniyle yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak giderek daha cazip hale gelmektedir. Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının...
Daire Sakinleri Binaları Depreme Karşı Dayanıklı mı Nereden ve Hangi Yöntemlerle Test Ettirebilir
Kahramanmaraş-Pazarcık 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de Richter ölçeğine göre 7,7 Mw ve Kahramanmaraş-Elbistan 6 Şubat 2023 tarihinde saat 13.24'te Richter ölçeğine göre 7,6 Mw ile deprem...
DALGA ENERJİSİ (Wave Energy)
Fosil yakıtların tükenme eğilimine girdiği günümüzde, dünyadaki enerji gereksiniminin karşılanmasında yeni arayışlar artarak devam etmektedir. Bu yeni arayışlara en iyi cevap ise güneş, gel-git, rüzgar, dalga, hidrolik, biyokütle,...
HİDROJEN ENERJİSİ (Hydrogen Energy)
21.yüzyılda enerji; sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmada oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle fosil temelli yakıtların toplumların enerji ihtiyacını karşılamada kullanılması önemli ekonomik, çevresel ve sosyal sorunlara...
RÜZGAR ENERJİSİ (Wind Power)
Rüzgar enerjisi, havanın sahip olduğu kinetik enerjinin (hareket enerjisi) rüzgar türbinleri aracılığı ile elektriğe dönüştürülmesi ile elektrik üretimi yapan yenilenebilir bir enerji türüdür. Hava akımları sonucu...
BİYOGAZ ENERJİSİ (Biogas Energy)
Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artması ve bununla beraber sanayileşme sonucu enerji gereksinimin de artmasıyla insanların temiz, ekonomik, çevreyi kirletmeyen enerji arayışına başlamışlardır. Bu ölçütleri sağlayan yenilenebilir enerji...
JEOTERMAL ENERJİ (GEOTHERMAL ENERGY)
Jeotermal enerji, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısı ve basıncın oluşturduğu sıcaklıkların; bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan ve çevresindeki yeraltı ve yerüstü sularına göre daha fazla çözülmüş...
GELGİT ENERJİSİ
(TIDAL ENERGY) Gelgit Enerjisi: Güneş'in ve Ay'ın Dünya üzerinde uyguladığı kütle çekim kuvvetine bağlı olarak denizlerde ve okyanuslarda oluşturduğu gelgit akıntılarının hareketi etkisiyle oluşan bir kinetik enerjidir. ...
YEŞİL BİNALAR (Green Buildings)
Ön Söz: Yeşil binalar; bir binanın yaşam döngüsü boyunca çevreyle uyumlu olması ve doğal kaynakları verimli kullanmasını ifade eder. Bu, tüm proje aşamalarında yüklenici, mimarlar, mühendisler ve müşterinin yakın işbirliğini gerektirir....
BABAMIZIN 2.SENEYİ DEVRİYESİ…
Ali Fikret ÇALAPKULU (1950-2020)  Güle güle ilk kahramanım. Yaşamın boyunca etrafında gördüklerine inat, kararlılıkla elinden bırakmadığın alçakgönüllülük bayrağını taşımak boynumun borcu olacak, ‘çürümeye' karşı...
AKILLI ŞEHİRLER
19. ve 20. yüzyıl birlikte demografi yapı ve diğer etkenlerden kaynaklı sebeplerden dolayı, insanoğlunu şehirleşmeye zorlamış bununla eş güdümlü olarak, yaşadığımız 21. yüzyılla akıllı şehirleşme...