SEMİH ÇALAPKULU
SEMİH ÇALAPKULU
Kuzu Grup SeaPearl Ataköy; Makine Mühendisi / Mekanik Grup Şefi
Yazarın Makaleleri
RÜZGAR ENERJİSİ (Wind Power)
Rüzgar enerjisi, havanın sahip olduğu kinetik enerjinin (hareket enerjisi) rüzgar türbinleri aracılığı ile elektriğe dönüştürülmesi ile elektrik üretimi yapan yenilenebilir bir enerji türüdür. Hava akımları sonucu...
BİYOGAZ ENERJİSİ (Biogas Energy)
Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artması ve bununla beraber sanayileşme sonucu enerji gereksinimin de artmasıyla insanların temiz, ekonomik, çevreyi kirletmeyen enerji arayışına başlamışlardır. Bu ölçütleri sağlayan yenilenebilir enerji...
JEOTERMAL ENERJİ (GEOTHERMAL ENERGY)
Jeotermal enerji, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısı ve basıncın oluşturduğu sıcaklıkların; bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan ve çevresindeki yeraltı ve yerüstü sularına göre daha fazla çözülmüş...
GELGİT ENERJİSİ
(TIDAL ENERGY) Gelgit Enerjisi: Güneş'in ve Ay'ın Dünya üzerinde uyguladığı kütle çekim kuvvetine bağlı olarak denizlerde ve okyanuslarda oluşturduğu gelgit akıntılarının hareketi etkisiyle oluşan bir kinetik enerjidir. ...
YEŞİL BİNALAR (Green Buildings)
Ön Söz: Yeşil binalar; bir binanın yaşam döngüsü boyunca çevreyle uyumlu olması ve doğal kaynakları verimli kullanmasını ifade eder. Bu, tüm proje aşamalarında yüklenici, mimarlar, mühendisler ve müşterinin yakın işbirliğini gerektirir....
BABAMIZIN 2.SENEYİ DEVRİYESİ…
Ali Fikret ÇALAPKULU (1950-2020)  Güle güle ilk kahramanım. Yaşamın boyunca etrafında gördüklerine inat, kararlılıkla elinden bırakmadığın alçakgönüllülük bayrağını taşımak boynumun borcu olacak, ‘çürümeye' karşı...
AKILLI ŞEHİRLER
19. ve 20. yüzyıl birlikte demografi yapı ve diğer etkenlerden kaynaklı sebeplerden dolayı, insanoğlunu şehirleşmeye zorlamış bununla eş güdümlü olarak, yaşadığımız 21. yüzyılla akıllı şehirleşme...
Yapı ile Mekanik Sektöründe, Gelecek ve Dijitalleşme
Mühendislik,  İnşaat ve Mekanik Tesisat sektörünün dijitalleşme konusunda zorlukları bulunsa da, bu konuda cesur adımlar atan veya dijital dönüşümü başarılı uygulayan firmalar, sektördeki rekabette avantaj sağlayacağı aşikardır....
DÜNYADA ve ÜLKEMİZDE SU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ VERİLER
Kullanma suyu temini önümüzdeki yüzyılın en büyük sorunu olacağı aşikardır. Gelişmiş toplumlarda 'Sürdürülebilir Kentsel Su Yönetimi Araştırma Programları” ile ilgili ciddi çalışmalar yapılırken,...
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
   ​(Renewable Energy) Yenilenebilir enerji, doğal kaynaklardan elde edilen ve sürdürülebilirliği olan enerjiler olarak da tanımlayabiliriz. Yenilenebilir enerjiler; güneş, rüzgar, biyokütle, jeotermal, dalga enerjisi gibi...
OTOMASYON SİSTEMLERİ 
(Automation Systems ) İnsan gücünü azaltarak işlerin, makineler tarafından yapılmasını sağlamak için üretilmiş imalat sistemlerine otomasyon adı verilir. Otomasyon kelimesinin kökeni Fransızca olmak ile beraber, İngilizce'de 'Automation”...
ŞEYH CELALEDDİN KARDEŞ ( 1888-1973 )
Şeyh Celal, Siirt'imizin yetiştirdiği en önemli ilim ve bilim insanıdır. Bu yazıyı derlememin amacı şehrimizin ve ülkemizin değerlerini bir sonraki nesille aktarmaktır. Şeyh Celaleddin KARDEŞ Kimdir? Kendini 'Kitaplarla Dövüşen...
PASİF EV (Passive House)
21. yüzyılla birlikte; nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme doğal kaynaklarımız hızla tüketilmesini önünü açmıştır. Bu realite ise maalesef, tüm hırçınlığıyla da devam etmektedir. Kaynakları tüketimimiz artarken, bu paralel...
SIFIR ENERJİ BİNALAR ve ULUSLARARASI SIFIR ENERJİ BİNALAR ZİRVESİ-ZEROBUİLD SUMMİT’22
 ( Zero Build ; ZeroBuild Summit'22 ) ÖZET: 20. yüzyılla birlikte, enerji tüketimindeki artışın neden olduğu çevresel sorunlar ve ekonomik etkileri, enerjinin daha etkin kullanılmasına yönelik öneriler geliştirilmesini zorunlu kılmıştır....
YAPAY ZEKA  (Artificial Intelligence)
En basit ifadeyle Yapay Zeka (AI), görevleri yerine getirmek için insan zekasını taklit eden ve topladıkları bilgilere göre yinelemeli olarak kendilerini iyileştirebilen sistemler veya makineler anlamına gelir. Yapay zeka (AI), pek çok biçimde...
SANAYİ DEVRİMLERİ ve ENDÜSTRİ 4.0
Sanayi, kelime kökeni Arapça dilinden gelmekte olup, emek ve sermayeyi kullanarak hammaddeleri ve yarı mamul maddeleri işleyip, mamul madde haline dönüştüren tüm üretim faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır. Sanayi terimi 18. yüzyılda İngiltere'de...
SIFIR ENERJİLİ BİNA ( ZERO BUILD )
20. yüzyılla birlikte, enerji tüketimindeki artışın neden olduğu çevresel sorunlar ve ekonomik etkileri, enerjinin daha etkin kullanılmasına yönelik öneriler geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Tüketilen toplam enerjinin büyük bir oranı...
CANIMIN PARÇASI KIYMETLİ BABAM,NURLAR İÇİNDE YAT…
Her ölüm çok erken, her yaşanmışlık çok noksan, her özlem çok derin… Kutsal kitabımız, Kur'ân-ı Kerîm bize; Kıyamet/1-40, Casiye/26, Enbiya/104, Kehf/99, Yasin/51, Neml//87, Hakka/19-27, Meryem/68, Enbiya/47 ayetlerinde,kıyameti tarif etmektedir....
SİİRT’İN TARİHİ VE KÜLTÜREL YERLERİ
Başta 'Encyclopedia of Islam” olmak üzere diğer 19. yüzyıl batılı kaynaklarında 'Sı'ırd, Sa'ırd, Sert, Sa'erd, Sört, Sö'ört, Sa'irt” gibi oldukça fazla bir çeşitlilikle karşımıza çıkmaktadır. Oysa...
ENERJİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER
Ülkemizde 2000 yılı öncesine kadar enerji verimliği ve buna bağlı konularla ilgili herhangi bir yönetmelik ya da kanun yoktu. 02.05.2007 tarihinde konuyla ilgili ilk kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yürüklükte olan kanun...
EBU ABDULLAH MUHAMMED BİN MUSA EL-HAREZMİ (780 – 850)
CEBİRİN ATASI, El-Harezmi; Birçok kaynakta: Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el-Harezmi, birkaç kaynakta ise: Ebû Ca'fer Muhammed b Mûsâ el-Hârezmî geçmektedir. El-Harezmi, tahminlere göre 780 yılında Özbekistan'ın Hive bölgesinde...
SİİRT VE SİİRT’İN TARİHÇESİ
TÜİK (4 Şubat 2020 verileri) Siirt ili nüfusu: 330.280 'dir. Nüfusun %71,91'sı şehirlerde yaşamaktadır (2019 sonu). Siirt ilimizin yüzölçümü 5.718 km'dir. TUİK 2020 yılı verilerine göre merkez ilçeyle beraber 7 adet ilçe,...
JEODEZİ BİLİMİNİN KURUCUSU, EL-BİRUNİ ( 973- 1048 )
JEODEZİ BİLİMİNİN KURUCUSU,  EL-BİRUNİ ( 973- 1048 ):  ( Ebu Reyhan Muhammed Bin Ahmed El-Biruni ) ÇAĞIN ÖTESİNDE BİR BİLİM İNSANI el-BİRUNİ: Tam adı; Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-BİRUNİ olup, künyesi Ebu Reyhan'dır....
EL-CEZERİ ( AL-JAZARI ): 1153-1233
EL-CEZERİ ( AL-JAZARI ): 1153-1233 Badīʿ az-Zaman Abu l-ʿIzz ibn Ismāʿīl ibn ar-Razāz al-Jazarī Geçmişini bilmeyen, yaşadığı gününü bilemez, gelecekte ise yol alamaz. İbn-i Haldun ”Geçmişler, geleceğe; Suyun suya benzemesinden daha...